Slametan

Selamatan atawa dalam dialek sehari-hari dilafalkan menjadi slametan merupakan ajaran Jawa, yang intinya untuk menyelamatkan jiwa orang yang telah mati. Kalau dirunut sejarahnya, ajaran ini sudah ada sejak Hindu dan Budha ada di tanah Jawa dan dalam perjalanannya slametan ini telah berganti-ganti mantra dan doanya. Setelah Islam masuk ke Jawa yang dibawa oleh para wali, berbagai tata cara dan mantranya diubah disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

read more

Dahsyatnya Zakat

Gino memberikan setumpuk dokumen yang harus ditandatangani Pak Bos. Gino, kini punya jabatan ganda: OB sekaligus merangkap sekretaris.

“Oh iya pak, tadi waktu Bapak meeting ada telepon dari lembaga zakat. Apa saya teleponkan balik pak?” kata Gino.

“Ntar saja, habis ini ada tamu kan?” tanya Pak Bos.

“Nggih. Boleh tanya pak?”

Pak Bos mengangguk.

Kok Bapak kalau membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat sih?”

Gino disuruh duduk, karena Pak Bos akan bicara agak panjang. read more

Kisah Umar bin Khattab masuk Islam

Aku memang jauh dari Islam. Semua orang tahu aku pecandu khamar di jaman jahiliyah. Aku dan kawan-kawanku pemuka Quraisy punya tempat nongkrong favorit untuk berkumpul dan minum-minum. Pada suatu malam aku keluar rumah akan menemui kawan-kawan minumku. Tetapi tak ada seorang pun duduk di tempat itu. Aku pun pergi ke warung si fulan yang di Mekah sangat terkenal sebagai penjual khamar. Di tempat ini pun tak ada seorang pun kawan yang biasa nongkrong. read more